Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık Ücreti Hesaplama

Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri

Pera Arabuluculuk Merkezi

Hakkımızda

Merkezimiz, alanında uzman ve donanımlı kadrosu ile taraflar arasındaki ihtilafların çözümünü sağlarken sürdürülebilir kalıcı çözümlerin ve toplumsal barışın sağlanmasına hizmet etmek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Arabuluculukta uzun yıllarda edinilen bilgi, birikim, beceri ve uzmanlıktan kaynaklı yetkinliğin, süreçleri yönetmekte ne denli etkin olduğunu biliyoruz. Bu konuda asla ödün vermiyoruz.

Deneyim ve tecrübemizle, etik değerlerden taviz vermeden uyuşmazlığın tarafı olanlara, çözümün bir parçası olduklarını hissettirerek ve  güven duygusunu oluşturarak kendilerine en uygun çözümü bulmalarını sağlıyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Deneyim ve tecrübemizle, etik değerlerden taviz vermeden uyuşmazlığın tarafı olanlara, çözümün bir parçası olduklarını hissettirerek ve güven duygusunu oluşturarak kendilerine en uygun çözümü bulmalarını sağlıyoruz.

İş Hukuku Uyuşmazlıkları

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Ticari Uyuşmazlıklar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Tüketici Uyuşmazlıkları

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre, “aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar” hariç olmak üzere yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuğa uygun olduğu düzenlenmiştir.

Kira Uyuşmazlıkları

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Diğer Tür Uyuşmazlıklar

7445 sayılı yasanın 37. maddesi ile 6325 Sayılı yasaya eklenen 18/B maddesinde düzenlenen dava şartı arabuluculuk hükmüne göre, 01.09.2023 tarihinden itibaren; a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

İletişim

Online Başvuru

Hukuki Danışmanlık, Avukatlık ve Arabuluculuk hizmetlerimizden yararlanmak için online başvuru formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

    Yayınlarımız