Arabuluculuk Ücreti Hesaplama 2024

(2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre güncellenmiştir.)

(AAÜT İkinci Kısım)

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret 2024, 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına göre ayrı ayrı hesaplanabilmektedir.
Pera Arabuluculuk Merkezi ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, ücret ve serbest meslek makbuzu hesaplama modülünde tevkifatlı serbest meslek makbuzu hesaplama seçeneği de bulunmaktadır.

Lütfen uyuşmazlık türü seçiniz
Lütfen arabulucu sayısını seçiniz
Lütfen taraf sayısını seçiniz
Lütfen hesaplanmasını istediğiniz ücreti belirtiniz


İlk 200.000 TL için (%)
Sonraki 320.000 TL için (%5)
Sonraki 520.000 TL için (%4)
Sonraki 1.040.000 TL için (%3)
Sonraki 3.120.000 TL için (%2)
Sonraki 4.160.000 TL için (%1.5)
Sonraki 8.320.000 TL için (%1)
17.680.000 TL yukarısı (%0.5)