Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2024 Yılı Asgari Ücret Tarifesi )

(Tevkifat tutarı 6.900 TL’ye yükseltildiğinden 01.03.2024 tarihinden itibaren bu tablolar geçerli olacaktır.)

İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde) 2024 Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar 2024 Makbuz Örneği

Kira/Kat Mülkiyeti/Komşu Hakkı Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Diğer Tür Uyuşmazlıklar 2024 Makbuz Örneği

Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2024 Yılı Asgari Ücret Tarifesi )

İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde) 2024 Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar 2024 Makbuz Örneği

Kira/Kat Mülkiyeti/Komşu Hakkı Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları 2024 Makbuz Örneği

Diğer Tür Uyuşmazlıklar 2024 Makbuz Örneği

Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesi ve %20 KDV Oranı İle)

İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları 2023 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları 2023 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde) 2023 Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar 2023 Makbuz Örneği

Önemli Not: 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne göre Arabuluculuk hizmet bedelinin KDV dahil 2.000 TL’yi aşması halinde ve tebliğde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara makbuz kesilmesi halinde, 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Diğer Tür Uyuşmazlıklar 2023 Makbuz Örneği

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun ile dava şartı kapsamına alınan kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak ücret tablosu.

Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesine Göre)

İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları 2022 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları 2022 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları(Anlaşma Halinde) 2022 Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar 2022 Makbuz Örneği

Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri (2020 Yılı Asgari Ücret Tarifesine Göre)

İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları 2020 Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları 2020 Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar 2020 Makbuz Örneği