Ticari Uyuşmazlıklar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

7155 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari dava niteliğindeki uyuşmazlıklardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline geldiğinden bu konularda arabuluculuk yoluna başvurmadan asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde açılan dava “dava şartı yokluğundan” reddedilecektir.

Ticari hayat, değişen koşullara ve dinamiklere uyum sağlanması gereken ve sürekliliğin önem arz ettiği bir alan olması sebebiyle hızlı sonuçlar alınması çok önemlidir.  Arabuluculuk, hızlı ve etkin sonuçlar alınabilen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olduğu için ticari hayatı kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda barışçıl bir çözüm yöntemi olması sebebiyle ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından da önemli bir faktördür.

Alanında uzman, tecrübeli ve yetkin arabulucular olarak ticari uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.