İş Hukuku Uyuşmazlıkları

İş Hukuku Uyuşmazlıkları Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır..

Ticari Uyuşmazlıklar

Ticari Uyuşmazlıklar Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş.

Tüketici Uyuşmazlıkları

Tüketici Uyuşmazlıkları Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır. Tüketici.

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre, “aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar” hariç olmak üzere yabancılık.

Kira Uyuşmazlıkları

Kira Uyuşmazlıkları 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk.

Diğer Tür Uyuşmazlıklar

Diğer Tür Uyuşmazlıklar 7445 sayılı yasanın 37. maddesi ile 6325 Sayılı yasaya eklenen 18/B maddesinde düzenlenen dava şartı arabuluculuk hükmüne.