Arabulucu Kimdir ?

Arabulucu; aralarında uyuşmazlık olan tarafları bir araya getiren, sağlıklı bir iletişim süreci kurulmasına yardımcı olan, müzakere becerisini kullanarak, doğru yöntem ve sorularla, tarafların kendi çözümlerini üretebileceklerini fark ettirerek çözüme odaklanmalarını sağlayan, gerektiğinde çözüm önerileri sunan ve bu amaçla sistematik teknikler kullanan, görevini tarafsız ve bağımsız olarak yerine getiren kişidir.

Arabulucu olabilmek için;

– Hukuk fakültesi mezunu olmak,

– Mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli olmak,

– Tam ehliyetli olmak,

– Yasada gösterilen suçlardan mahkûm olmamak,

– Arabuluculuk  eğitimini  tamamlamak  ve  Bakanlıkça  yapılan  yazılı  sınavda başarılı olmak gerekmektedir. (HUAK md.20)