Kira Uyuşmazlıkları

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Kira uyuşmazlıkları da tarafların üzerinden tasarruf edebildikleri bir alan olduğundan arabuluculuk yoluna başvurularak uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması mümkündür.

Ancak, 7445 sayılı yasanın 37. maddesi ile 6325 Sayılı yasaya eklenen 18/B maddesi ile kira uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline geldiğinden kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluna başvurmadan sulh hukuk mahkemesinde dava açılması halinde açılan dava “dava şartı yokluğundan” reddedilecektir.

Kira davalarındaki uzun yargılama süreleri, barınma ihtiyacının elzem ve süreklilik arz ediyor olması, tarafların yıpranması, mahkeme masraflarının fazla olması gibi etkenler düşünüldüğünde tarafların karşılıklı menfaat ve ihtiyaçlarını gözeterek kira uyuşmazlıklarını barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturabilmeleri hem ilişkilerin zedelenmemesi hem de toplumsal barışa etkisi nedeniyle çok önemlidir.

Arabulucunun uzmanlığı, deneyimi ve yetkinliği ile yürüteceği arabuluculuk sayesinde taraflar, ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda uyuşmazlıklarını müzakere ederek herkesin memnun olacağı bir çözüme gidebilirler.