Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık Ücreti Hesaplama

(21.09.2023 Tarihli Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Arabuluculuk Sürecinde Vekalet Ücreti Hesaplama)

Pera Arabuluculuk Merkezi ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Avukatlık Ücreti Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

Arabuluculuk Sürecinde Anlaşma Olması Halinde Avukatlık Ücreti Hesaplama

  • Arabuluculuk sonucunda anlaşma olması ve anlaşma miktarının 28.750 TL’den fazla olması halinde; avukatlık ücreti, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir.
 • Arabuluculuk sonucunda anlaşma olması ve anlaşma miktarının 28.750TL’den az olması halinde; avukatlık ücreti, bu maddenin (c) bendinde yer alan maktu ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
  (c) bendinde maktu ücret 4.600,00 TL olarak belirlenmiştir, bunun ¼ fazlası 5.750 TL avukatlık ücreti (asıl alacağı geçmemek kaydıyla) taraf vekilliği yapan avukata ödenir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
Lütfen hesaplanmasını istediğiniz ücreti belirtiniz

Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen İşlerde Avukatlık Ücreti

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir.

   • Sulh hukuk mahkemelerinde görülecek davalar için 10.700 TL (1/4 fazlası 13.375 TL)
   • Asliye mahkemelerinde görülecek davalar için 17.900 TL (1/4 fazlası 22.375 TL)
   • Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar için 9.000 TL (1/4 fazlası 11.250 TL)
   • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülecek davalar için 25.500 TL (1/4 fazlası 31.875 TL)

Arabuluculuk Sürecinde Anlaşma Olmaması Halinde Avukatlık Ücreti

Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, arabuluculuk sürecini yürüten avukat 4.600,00 TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.