İş Hukuku Uyuşmazlıkları

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır. İş hukuku kapsamında hizmet tespiti ve prime esas kazanç tespiti gibi davalar dışındaki uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur.

7036 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda 01.01.2018 tarihi itibariyle dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu hale gelmiştir. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları dava şartı kapsamı dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk ihtiyari olarak uygulanabilmektedir.

Dava şartı uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak zorunlu olduğundan arabulucuya başvurmadan iş mahkemesinde açılan iş davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilmektedir.

Ülkemizde iş davalarının sayısı, yargılamadaki uzun süreler, yargılama sırasında alacak miktarının enflasyon karşısında erimesi göz önünde bulundurulduğunda arabuluculuğun etkin bir şekilde kullanılması ile işçilerin hızlı bir şekilde alacağına kavuşması ve uyuşmazlığın barışçıl bir şekilde çözümlenmesi önem arz etmektedir.

Alanında uzman, tecrübeli ve yetkin arabulucular olarak işçi işveren uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.