Tüketici Uyuşmazlıkları

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tümünde arabuluculuk uygulama alanı bulmaktadır.

Tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar kendi iradeleriyle istedikleri zaman arabuluculuk yoluna başvurabilirler.

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A ile tüketici uyuşmazlıklarında  dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması dava şartı haline getirilmiştir.

Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar (2023 yılı için tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 66.000 TL’dir.)

Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,

İhtiyati tedbir kararlarının alınması,

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar,

Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar

zorunlu arabuluculuk kapsamının dışında tutulmuştur.

Her ne kadar istisna tutulan konular dışında ki tüketici uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gitmek zorunlu tutulmuşsa da arabuluculukta gönüllülük ve iradilik esas olduğundan tarafların diledikleri konuda arabulucuya başvurmaları mümkündür. Mesela, tüketici hakem heyeti sınırı altında ki uyuşmazlıklarını, üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla müzakere edebilirler.

Alanında uzman, tecrübeli ve yetkin arabulucular olarak tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.