İşveren, usulüne uygun davet edilmesine rağmen arabuluculuk toplantısına katılmasa da arabuluculuk son tutanak tarihi itibariyle temerrüde düşer.

İşveren, usulüne uygun davet edilmesine rağmen arabuluculuk toplantısına katılmasa da arabuluculuk son tutanak tarihi itibariyle temerrüde düşer.

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2023/6657 KARAR NO : 2023/13002 KARAR TARİHİ : 27.09.2023