Arabuluculuk Nedir ?

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle hukuk sistemimizde yerini almıştır. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın etkin çalışmaları ve arabulucuların başarılı çalışmalarıyla her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır.

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişi olan bir veya birden fazla arabulucunun katılımı ile tarafların bağımsız olarak ve her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler üretebildikleri, arabulucunun karar verme yetkisinin olmadığı, gizli, iradi, yargılama dışı dostane bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde en sık başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolu arabuluculuktur.

Arabuluculuk, taraflara uyuşmazlığın değil de çözümün bir parçası olduklarını hissettirerek iletişim sorunlarının giderildiği, müzakere edilmesi gereken konuların ortaya çıkarıldığı, tekliflerin ve  bilgilerin gizlilik ilkesi sayesinde rahatlıkla paylaşıldığı, gönüllülük ve eşitlik esasına göre yürütülen bir süreçtir.