Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gitme zorunluluğu, 01.09.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 32296 Sayılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği ile getirilmiştir.

Yönetmeliğin 4.maddesi “Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmünü içermektedir.

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usulü işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında başvurucu taraf, arabuluculuk bürosuna başvuru yaptığında adliye arabuluculuk bürosu tarafından bir arabulucu atanır.

Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda liste dışından bir arabulucu görevlendirilemez.

Tarımsal üretim sözleşmesi alanında uzmanlık eğitimi alan arabulucu bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilir.

01.01.2024 tarihi itibariyle henüz tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında uzmanlık eğitimi açılmadığından ve uzmanlık eğitimi alan arabulucu olmadığından arabuluculuk bürosu listeden bir arabulucu atayacaktır.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk ücretinin ilk iki saatlik kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. İki saatten fazla süren müzakerelerde iki saati aşan kısım saat ücreti üzerinden taraflarca eşit olarak karşılanır. Anlaşma olmaması halinde 2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre savcılıklara kesilecek makbuz örneklerine https://peraarabuluculuk.com/savciliklara-kesilecek-makbuz-ornekleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında anlaşma sağlanması halinde; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. 2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre bu ücret 4.000 TL’den az olamaz. Nispi olarak tarifenin birinci kısmına göre ödenecek arabuluculuk ücretlerine  https://peraarabuluculuk.com/arabuluculuk-ucreti-hesaplama/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

02.01.2024

Arb.Av.Özlem Özçelik