Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arabuluculuk Başvuru Formu Nasıl Düzenlenir?

Arabuluculuk başvurusu adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılabilir. Tek tarafın talebi ile bir arabulucu tayini mümkün değildir, sistem otomatik olarak bir arabulucu atar.

01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk yoluna başvurmak dava şartı haline gelmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin kanun maddesi Türk Ticaret Kanun’un 5. maddesine eklenmiştir; Madde 5/A- (1) Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Adliye arabuluculuk bürolarına aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvuru Formunu [word] ya da [.pdf] olarak görüntüleyebilirsiniz.

Arabuluculuk başvurusu doğrudan arabulucuya veya arabuluculuk merkezine yapılabilir.

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak isterseniz https://peraarabuluculuk.com/#online-basvuru adresinden başvuru formunu doldurabilirsiniz veya aşağıdaki formu doldurarak merkezimize müracaat edebilirsiniz.

Bu şekilde başvuru yapıldığında arabulucu, arabuluculuk başvuru formunda bilgileri verilen diğer tarafı başvuru hakkında bilgilendirir ve davet eder. Karşı taraf uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini isterse daveti kabul eder ve süreç işlemeye başlar.

Formlar