Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arabuluculuk Başvuru Formu Nasıl Düzenlenir?

Arabuluculuk Başvurusu İki Şekilde Yapılabilir:

Arabuluculuk başvurusu adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılabilir. Tek tarafın talebi ile bir arabulucu tayini mümkün değildir, sistem otomatik olarak bir arabulucu atar.

7445 sayılı yasanın 37. maddesi ile 6325 Sayılı yasaya eklenen 18/B maddesinde düzenlenen dava şartı arabuluculuk hükmüne göre, 01.09.2023 tarihinden itibaren;

a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

b) Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

ç) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Adliye arabuluculuk bürolarına aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Başvuru Formunu [word] ya da [pdf] olarak görüntüleyebilirsiniz.

Arabuluculuk başvurusu doğrudan arabulucuya veya arabuluculuk merkezine yapılabilir.

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak isterseniz https://peraarabuluculuk.com/#online-basvuru adresinden başvuru formunu doldurabilirsiniz veya aşağıdaki formu doldurarak merkezimize müracaat edebilirsiniz.

Bu şekilde başvuru yapıldığında arabulucu, arabuluculuk başvuru formunda bilgileri verilen diğer tarafı başvuru hakkında bilgilendirir ve davet eder. Karşı taraf uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini isterse daveti kabul eder ve süreç işlemeye başlar.

Formlar